Amazonian White-tailed Trogon

Previous Image Next Image
Amazonian White-tailed Trogon

Yasuni National Park, Ecuador